We are a Family Dental Clinic. Our aim is to make your experience visiting the dentist relaxed and enjoyable for both you and your child. We provide high-quality and gentle dental care to meet your preventative, restorative and cosmetic needs. Phòng khám của chúng tôi là một phòng khám nha khoa gia đình. Mục đích của chúng tôi là làm cho trải nghiệm của bạn khi đến nha sĩ thoải mái cho cả bạn và con bạn. Chúng tôi cung cấp một dịch vụ chăm sóc nha khoa chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phòng ngừa, phục hồi và thẩm mỹ của bạn. Chúng tôi cũng có "khí happy" để giúp giảm bớt lo lắng khi điều trị.
▪  General Dental
▪  Disabled toilet
▪  Kids area
▪  Kids entertainment
▪  Free parking
▪  Train nearby
▪  Bus nearby
▪  Toilet facilities
Mon
9:00 AM
-
5:00 PM
Tue
9:00 AM
-
5:00 PM
Wed
9:00 AM
-
5:00 PM
Thur
9:00 AM
-
5:00 PM
Fri
9:00 AM
-
5:00 PM
Sat
9:00 AM
-
5:00 PM
Sun
9:00 AM
-
5:00 PM