DR TAMER T GAMALELDIN
GOULBURN DOCTORS
General Practitioner
U 28 217 Auburn Street, Goulburn, NSW 2580